Rechten en plichten

Rechten en plichten van de verhuurder

Een verhuurder heeft ook bepaalde rechten en plichten naar zijn huurder.
Wanneer u weet welke dat zijn, kunt u uitzoeken wat u kunt doen bij conflicten.

Grootste verplichting verhuurder

Een verhuurder van een woning heeft drie hoofdverplichtingen die dagelijks moeten worden uitgevoerd. De verhuurder moet een woning ter beschikking stellen, de woning moet worden onderhouden en de verhuurder moet rustig woongenot verschaffen. Daar staat wel tegenover dat de verhuurder wel op tijd zijn geld moet krijgen. En dat de verhuurder geen overlast mag hebben van de huurder. Als de huurder overlast veroorzaakt voor andere woningbewoners, dan kan er besloten worden om iemand uit huis te plaatsen. Dit kan ook gebeuren als na drie maanden nog geen huur betaalt is of als er een huurachterstand van drie maanden is.

Rustig woongenot

De verhuurder is verplicht om voor rustig woongenot voor de huurder te zorgen. Als omwonende zorgen voor ernstig overlast, dan moet de verhuurder dit oplossen met de buurt. Er moet professionele bemiddeling komen om het woongenot te verbeteren. Soms wordt er ook bemiddeld met de hulp van een wijkagent. Als dit allemaal niet helpt, dan kan het huurcontract beëindigt worden. Vaak wordt geprobeerd om de huurder die overlast bezorgt uit huis te zetten en niet de klagende bewoner. Vaak is het wel lastig om aan te tonen of klachten terecht zijn. Het komt namelijk ook vaak voor dat iemand klaagt, om andere redenen, terwijl er geen overlast is. Het wordt lastig wanneer er één buur klaagt en er verder niemand overlast ondervindt. Wanneer de klachten onterecht zijn, blijkt het moeilijk om je te verdedigen wanneer een verhuurder blijft in gaan op klachten en er van uit gaat dat de klager rede heeft om te klagen.

Onderhoudsplicht

Eén van de plichten van de verhuurder is het onderhouden van de woning. Bij achterstallig onderhoud kunt u een verzoek neerleggen bij de verhuurder. De verhuurder krijgt nu 6 weken de tijd om het achterstallig onderhoud op te lossen. Als deze periode verstreken is, dan kunt u eventueel de huurcommissie inschakelen. De huurcommissie kan besluiten dat u geen huur hoeft te betalen zolang het onderhoud niet is opgelost. Bij deze sancties komt de verhuurder vaak wel snel over de brug.

Huurbescherming

De verhuurder moet ook rekening houden met de huurbescherming. U mag daarom niet zomaar uit de woning gezet worden. Er moet een heel goede reden zijn om u uit de woning te zetten. U kunt eventueel hulp zoeken bij een jurist of naar een wetswinkel en kunt u gebruik maken van uw recht op huurbescherming. De verhuurder mag u dan niet zomaar uit huis plaatsen. Bij de hoofdverplichtingen staat al aangegeven wanneer een huurder pas uit huis gezet mag worden. Dit mag absoluut niet zomaar en dit is maar goed ook!

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: