Review Quawonen

Deze review is geplaatst op de Google bedrijfspagina van Quawonen:

Als huurder word je echt totaal niet serieus genomen. Sterker nog, je word gewoon geschoffeerd. Bij QuaWonen draait alles om het belang van QuaWonen, niet om het belang van de huurder. Renovaties worden uitgevoerd omdat QuaWonen zonodig een of ander certificaat wil bemachtigen. Dit gaat echt over de rug van huurders, die soms in erg oude woningen verblijven. Voor veel geld word de buitenkant gerenoveerd, maar aan het woongenot veranderd dan niets. Aan de buitenkant ziet het er dan wel aardig uit, maar zodra je binnenkomt zit je met een keuken van 18 jaar oud met allerlei gebreken, een beschimmelde badkamer van 22 jaar oud en een toilet waar je de rioollucht tegemoet komt. En wat te denken van de geluidsoverlast van je buren. De oude woningen zijn vreselijk gehorig, een telefoongesprek van je buren kun je gewoon volgen. Als je buren een hond hebben ben je helemaal klaar. Maar ook daar heeft QuaWonen geen boodschap aan. En waarom worden de statushouders niet op een fatsoenlijke manier in de wijk geïntroduceerd? Vooral statushouders zorgen voor veel overlast in de wijk. Deze mensen zijn nu eenmaal gewend om anders te leven. Maar als er vooraf nu eens beter overleg is met de wijk over de komst van deze mensen, zou het al een stuk makkelijker zijn om overlast aan te pakken en te beperken.
De telefonisten bij QuaWonen blinken uit in onnozelheid en schofterigheid, maar de opzichter zijn zeker een goede tweede. Uitgevoerde herstelwerken worden nooit gecontroleerd. Als je vooraf aangeeft dat iets niet past of dat je het liever anders hebt, kan dat nooit. Met het gevolg dat uitgevoerd werk weer opnieuw moet worden gedaan omdat blijkt de aanpassing niet werkt. QuaWonen heeft echt een plaat voor het hoofd van een halve meter dik. Mijn advies voor QuaWonen is dan ook: Luister nu eens een keer naar de huurder, zorg voor verbetering van het woongenot, doe wat aan geluidsoverlast, ga werken aan geluidsisolatie, maak woningverbeteringen mogelijk door huurders te helpen met wensen die ze zelf willen bekostigen, zorg voor een goede balans tussen statushouders en Nederlanders in de straat, pak overlast hard aan en blijf niet roepen we zijn in gesprek en we kennen het probleem. Er is nog veel te doen!!

Smoesjes en beledigingen

Enkele antwoorden op reparatie verzoeken bij Quawonen na twee bezoeken van monteurs op een adres :

Gebrek: fundering is rot, water in kruipruimte, hout beschimmelt
Antwoord: De opzichter heeft de situatie onder de woning bekeken. De fundering voldoet (beton), de kruipruimte is vochtig, maar is geen schimmel oorzaak….

(Vocht geen oorzaak van schimmel???)

Gebrek: Condensatie optrekkend vocht, schimmel in hout/plafond in badkamer
Antwoord: Bij het bekijken van de badkamer zag onze opzichter dat deze weinig wordt schoongemaakt. Aanslag op tegels, kit laat los, schimmel. Ons advies is de badkamer goed schoon te maken en te houden en goed te ventileren.

(Kit dat los laat in combinatie met schimmel is een esthetisch probleem, warme vochtige omgeving, en door gebruik van antikalk middelen en/of chloor! Overigens wordt de badkamer bij deze mensen 24/7 geventileerd.)

Gebrek: Gevolgschade/tocht door renovatie kozijnen, niet warm te krijgen.
Antwoord: De kozijnen zijn geplaatst in 2014. Tijdens het huisbezoek heeft de opzichter geen tocht geconstateerd. Waait het en u voelt weer tocht? belt u dan opnieuw voor het maken van een afspraak. Zodat wij uw klacht kunnen constateren.

(En als het dan waait en men belt, kan er niet direct iemand komen, dit smoesje wordt altijd gebruikt!)

Gebrek: Dakraam achter sluit slecht, hout is rot door vocht.
Antwoord: Het dakraam wordt niet voldoende door u onderhouden en schoon gemaakt. Ons advies is om het dakraam grondig in ieder geval goed schoon te maken en te houden. Daarnaast vraag ik om te bellen als het regent, en u constateert dat de regen naar binnen komt. Dan pas kunnen wij beoordelen of het dakraam lekt.

(Dat hout, aan de buitenkant! gaat rotten doordat er niet zou worden schoongemaakt en dit opgelost zou kunnen worden door schoon te maken is uiteraard te bizar voor woorden, zeker uit de mond van iemand die zegt deskundig te zijn!)

Dit zijn enkele voorbeelden van de zeer beledigende, ondeskundige en standaard antwoorden van, in dit geval, dhr. Henk van der Werk, Coördinator Niet Planmatig Onderhoud a.i. bij Stichting QuaWonen. Die overigens het huishouden bij deze mensen nooit zelf heeft bekeken!

Nu is bij dit huishouden M. Essenbaggers van Quawonen op bezoek geweest, die zeer beledigende opmerkingen heeft gemaakt. Zij heeft daarbij eigen opvattingen en interpretaties gedaan over het huishouden die vallen onder smaad, belediging en laster. Blijkbaar heeft zij grote invloed bij Quawonen, omdat haar zienswijze klakkeloos over genomen wordt. Alle instanties die dit huishouden vraagt om hulp, omdat Quawonen hun plicht tot herstellen van gebreken niet vervult, geven in eerste instantie aan welwillend te zijn. Maar zodra er contact geweest is met Quawonen, trekken instanties hun handen er van af en zeggen dat het een kwestie tussen hen en Quawonen is.

Er spelen al jaren lang zaken die niet door de beugel kunnen. Klachten van een buur, waarvan het tegendeel al vele malen bewezen is. Maar waar Quawonen op in blijft gaan, zonder zelf iets te constateren. Quawonen heeft dit huishouden voor de rechter gedaagd, omdat deze mensen niet in willen gaan op belachelijke voorstellen die Quawonen in een overeenkomst wil zetten. Zij krijgen sterk het gevoel dat Quawonen een vies spel speelt en de belangen van een klager in een koophuis behartigt boven die van een huurder.

Echter is er al lang aangetoond, in bijzijn van advocaten, dat het huis NIET vies is en dat er wel degelijk ernstige gebreken aan het huis zijn. Een veel te hoge luchtvochtigheid en de lucht van rottend, vochtig hout dat uit de gangkast komt. Waar meer bewoners in het blok last van hebben.
Andere bewoners hebben gelijke klachten over de huizen, maar Quawonen doet het voorkomen dat het een opzichzelfstaand probleem is en dat de huurders verantwoordelijk zijn voor de gebreken. Dan hoeven zij immers de gebreken niet te herstellen….

Heeft u vergelijkbare ervaringen? Neem dan contact op en vertel ons uw verhaal. Laat instanties en de gemeente maar weten dat Quawonen zo niet langer door kan gaan!

Veel klachten over Quawonen

Wij krijgen veel klachten van huurders van de verhuurder Quawonen. Het gaat voornamelijk over achterstallig onderhoud, geen reparaties van gebreken na renovatie, privacyschending en onvriendelijke tot beledigende werknemers. Mensen die ergens al lang wonen en dan worden gebeld of ze niet een ander huis willen zoeken, omdat Quawonen een andere bestemming voor hun huis in gedachten heeft.

Huurwoning-koopwoning

Iemand meld dat hij woont in een gemengde straat, waar huur- en koopwoningen staan. Hij geeft aan dat de vereniging van eigenaren zorgt dat de koophuizen goed onderhouden worden, terwijl de verhuurder Quawonen niets aan onderhoud doet en de mensen in de kou laat zitten. De meneer op leeftijd is niet in staat zelf iets te doen aan gebreken. Zijn vrouw is ziek. Maar Quawonen doet niets aan de gebreken die het woongenot en gezondheid aantasten.

Het duurt te lang…

We kregen een melding dat verhuurder Quawonen voor de VIJFDE keer iemand wil sturen om gebreken in een huurwoning te inventariseren en te fotograferen. Er is al een lange tijd verstreken, waarin deze verhuurder zeer beledigend is geweest in hun smoesjes om niets te hoeven doen, maar intussen zitten de bewoners nog steeds met grote tocht en vocht problemen en meer mankementen aan het huurhuis, wat negatieve invloed heeft op de gezondheid van de bewoners. De zaak is ook gemeld bij de Huurcommissie en de geschillencommissie, maar ook van deze instanties krijgen zij maar geen gehoor. De geschillencommissie had na enkele mails van de gedupeerde aangegeven dat na half augustus gereageerd zou worden op de situatie. Inmiddels is het september en is er tot op heden niet geantwoord door de geschillencommissie en duurt de situatie maar gewoon voort. 
“Waar moet je als bewoner dan nog heen? Naar de klachtenafdeling van de geschillencommissie dan maar? “

Boze bewoner huurwoning

Het heeft heel erg lang moeten duren (ruim 10 maanden) voordat ze in actie kwamen. In verband met de schimmel en vocht in ons huis. Ze zijn ook niet erg punctueel met afspraken en of terugbel verzoeken. Ze komen geen afspraken na of schenden je privacy. Wij hadden namelijk de afspraak gemaakt met J. A. van Quawonen. Dat hij bij de eerst reparatie zou zijn, zodat alles goed zou verlopen in ons huis. Omdat wij de vertrouwen kwijt waren na die lange tijd van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Maar hij was er niet op Vrijdag 26-07-2019. Maar 26-07-2019 kwam er wel een busje van het bouwbedrijf Van A. Voor een reparatie voor de algemenen voordeur die al maanden geleden is gemaakt.

Niemand van de bewoners heeft gebeld voor de voordeur. Dat er zomaar iemand langs komt gebeurd wel vaker. Er zijn een hele hoop mis communicaties binnen en buiten Quawonen.

Dit hebben wij genoeg gerapporteerd. Er is een hele administratie rapportages…

Daarnaast ben ik aangerand door B. die in december het bouwbedrijf Van A. werkte. Die is toen op staande voet ontslagen.

Onterecht beschuldigt

Wij worden al zo’n 17 jaar getreiterd door buren in een koopwoning. Ze hebben alle scenario’s wat ze maar konden bedenken aan klachten over ons gedeponeerd bij Quawonen. Nu is er al buurtbemiddeling geweest, wat niets heeft geholpen. Het is voor een commissie geweest die af zag van handhaven omdat het tegendeel bewezen was. Maar het gaat maar door… we worden er steeds van beschuldigt dat we bedrijfsmatig bezig zijn in een sociale huurwoning, omdat er een stichting op ons adres staat ingeschreven, zegt Quawonen: dus…verblijven er regelmatig grote aantallen honden bij ons in huis…. Dit, omdat die buren dat zeggen. Omdat zij zeggen dat er hier wel 10 honden, als het er niet meer zijn, in huis zouden zitten. En onze honden zouden overlast bezorgen. Niet dat dit geconstateerd zou zijn door Quawonen! Wij hebben al zo veel controles gehad waarbij niets is geconstateerd, geen bedrijfsmatigheid, geen overlast. Wel hebben wij al héél vaak aangetoond dat die buren de overlast bezorgen. Dat die honden van de buren veel blaffen. Maar Quawonen blijft maar reageren op die ongegronde en tegendeel bewezen klachten van iemand in een koopwoning die ons woongenot verpesten en ons al jaren zwart lopen te maken in de buurt!

Quawonen moet nu gewoon eens STOPPEN met die aannames, aantijgingen, beledigingen en het reageren op die onzin die deze buren verzinnen om ons te treiteren, terwijl wij al jaren aantonen dat wat zij beweren, niet waar is!!! En Quawonen moet hun verplichtingen nakomen om te zorgen voor rustig woongenot in plaats van stress en reparaties uitvoeren in plaats van op te komen voor iemand in een koopwoning!

Tocht na vervangen van kozijnen

“In 2014 heeft Quawonen de kozijnen in onze straat vervangen. Er is dubbel glas gekomen. Maar er bleek asbest in de muren te zitten. Dit heeft een speciaal bedrijf verwijderd. Al weten we niet zeker of dit uit de gehele muur, of alleen het deel waar de kozijnen moesten komen is verwijderd. De kozijnen werden vervangen in december, waardoor we fijn in de kou zaten! Ze hebben niet in de plaats van het asbest een ander isolerend materiaal gedaan. Ze hebben er gewoon hout omheen getimmerd en het klinkt gewoon hol als je er op klopt. We hebben al vaak geklaagd dat het tocht bij de ramen. We hebben ook roosters in de ramen gekregen, dat ik in de winter dichtplak met duct tape, omdat ze niet 100 % sluiten als ze dicht zijn. (Ik heb ook nog nooit zo veel dode vliegen op de vensterbank gevonden als sinds we die roosters hebben.) We klagen al lang dat het tocht en waait in huis, ook als alle ramen en roosters dicht zijn. Je ziet de gordijnen dan wapperen. Er kwam iemand van Quawonen, die stak zijn hand uit bij het raam en zei dat hij niets voelde. En daarmee was de kous af. Nu reageert Quawonen op klachten over tocht dat we maar moeten bellen als het waait! Dan nog komt er niemand. Volgens Quawonen zijn er verder geen klachten, terwijl ik weet dat anderen in de straat dezelfde problemen hebben en als ze klagen bij Quawonen, dezelfde antwoorden krijgen. En intussen hebben we dus al 5 jaar last van tocht en bovendien is het heel gehorig geworden van binnen naar buiten en andersom. Terwijl de ramen HR++ zouden moeten zijn volgens Quawonen!

Schimmel in huis door vocht

“Toen ik pas in mijn huis kwam wonen, bleek het onder het behang zwart van de schimmel. Een opzichter van Quawonen gaf aan dat het door optrekkend vocht kwam. Quawonen wilde de muren gewoon stucen, terwijl de schilder aangaf dat het geen zin zou hebben, omdat de schimmel terug blijft komen als het vochtprobleem niet wordt opgelost. Ook is er bij mij bij een raam astbest weggehaald, maar er is niets voor terug gekomen. Er is gewoon hout omheen getimmerd. Nu tocht het daar en het is heel gehorig, maar Quawonen ontkent het probleem. Een andere optie is een ander huis, maar Quawonen wil dit huis liever oplappen dan ons en ander huis te geven. Maar dit schimmel en vocht probleem gaat wel ten koste van onze gezondheid, ook van ons kind”

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag