Tips

Waar kunt u naar toe bij conflicten met de verhuurder?

Huurcommissie

Allereerst kunt u terecht bij de huurcommissie.
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.
De huurcommissie heeft het momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen en het kan daarom erg lang duren voor zij iets voor u kunnen doen.

Regionale geschillencommissie Krimpenerwaard overgenomen door Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

U kunt ook terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Wanneer u al in een gerechtelijke procedure bent met de verhuurder, kunt u ook niet bij de geschillencommissie terecht.

De rechter

U kunt ervoor kiezen om een huurconflict aan de rechter voor te leggen.

  • Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig? U start een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter of voorzieningenrechter (civiele rechter).
  • Voor een definitief oordeel start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de kantonrechter.

Bij een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij de civiele rechter wel. Voor meer informatie hier over: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Huren
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u de situatie daar voorleggen en vragen om hulp van een advocaat.

Gemeente

Meld uw probleem/conflict met de verhuurder bij uw gemeente. De gemeente kan namelijk in dergelijke gevallen ook de verhuurder ‘dwingen’ om zijn/haar plichten op te pakken.

Meldpunt misstanden verhuurder

Meld uw probleem met de verhuurder bij dit meldpunt.
Uw verhaal komt op de site en wordt veilig bewaard in een dossier. Er wordt daarmee een zwartboek aangelegd. Hiermee kan het meldpunt eventueel naar de overheid stappen.
Eventueel worden ook stappen gezet naar de bekende onderzoeksprogramma’s om de vele meldingen onder de aandacht te brengen. En bekendheid te geven aan dringende situaties tussen huurder en verhuurder.

Krimpen aan de Lek

Momenteel zijn wij aan het inventariseren in Krimpen aan de Lek, in welke straten de meeste problemen zijn met de verhuurder Quawonen. Daar wordt een zwartboek van aangelegd. In samenwerking met de SP Gouda, gaan wij daar helpen, actie starten, om hier wat tegen te gaan doen. De SP Gouda heeft hier goede resultaten mee bereikt in wijken in Gouda. Met hun ervaring en medewerking vinden we de juiste weg hier voor.
Woont u in krimpen aan de Lek en heeft u gebreken aan het huis, wat Quawonen niet oplost? Komen zij afspraken niet na? Mail ons uw verhaal! Vermeld u daarbij uw adres. Dit wordt alleen gebruikt om te communiceren en wij komen over een tijdje langs om uw verhaal te horen.
Uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt en zonder uw toestemming niet verstrekt aan derde. De leden van de SP waar wij contact mee hebben, gaan met iemand van het meldpunt langs in de straten waar vandaan meldingen zijn gekomen, zonder namen of huisnummers van meldingen te weten.

Klacht.nl

Meld uw klacht op Klacht.nl
Maak uw klacht online zichtbaar op internet en in de resultaten van Google.
Klacht.nl benadert het bedrijf per e-mail of via social media over uw klacht.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: