Tips

Waar kunt u naar toe bij conflicten met de verhuurder?

Huurcommissie

Allereerst kunt u terecht bij de huurcommissie.
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.
De huurcommissie heeft het momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen en het kan daarom erg lang duren voor zij iets voor u kunnen doen.

Regionale geschillencommissie Krimpenerwaard

U kunt ook terecht bij de regionale geschillencommissie Krimpenerwaard
De ervaring is dat deze vaak niets (kunnen?) doen aan uw geschil.
Wanneer u al in een gerechtelijke procedure bent met de verhuurder, kunt u ook niet bij de geschillencommissie terecht.

De rechter

U kunt ervoor kiezen om een huurconflict aan de rechter voor te leggen.

  • Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig? U start een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter of voorzieningenrechter (civiele rechter).
  • Voor een definitief oordeel start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de kantonrechter.

Bij een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij de civiele rechter wel. Voor meer informatie hier over: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Huren
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u de situatie daar voorleggen en vragen om hulp van een advocaat.

Gemeente

Meld uw probleem/conflict met de verhuurder bij uw gemeente. De gemeente kan namelijk in dergelijke gevallen ook de verhuurder ‘dwingen’ om zijn/haar plichten op te pakken.

Meldpunt misstanden verhuurder

Meld uw probleem met de verhuurder bij dit meldpunt.
Uw verhaal komt op de site en wordt veilig bewaard in een dossier. Er wordt daarmee een zwartboek aangelegd. Hiermee kan het meldpunt eventueel naar de overheid stappen.
Eventueel worden ook stappen gezet naar de bekende onderzoeksprogramma’s om de vele meldingen onder de aandacht te brengen. En bekendheid te geven aan dringende situaties tussen huurder en verhuurder.

Klacht.nl

Meld uw klacht op Klacht.nl
Maak uw klacht online zichtbaar op internet en in de resultaten van Google.
Klacht.nl benadert het bedrijf per e-mail of via social media over uw klacht.


Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: